Боровец

Фирмата произвежда над двадесет различни по вкус и размер вафли с търговската марка “Боровец”, които са специално разработени за специфичния вкус на българския пазар.

03-wafer-bor-t-cocoa-peanut-55g-2_545x295_pad_93e3b5073f
Вафла "Боровец"с какаова глазура 55 гр.
Виж повече
05-wafer-bor-t-orange-52g_545x295_pad_93e3b5073f
Вафла "Боровец"с портокалови корички 52 гр.
Виж повече
04-wafer-bor-t-cocoa-peanut-30g_545x295_pad_93e3b5073f
Вафла "Боровец"с какаова глазура 30 гр.
Виж повече
49-wafer-bor-bw-30g_545x295_pad_93e3b5073f
Вафла "Боровец"Черно и Бяло 30г
Виж повече
48-wafer-bor-t-dark-40g-2_545x295_pad_93e3b5073f
Вафла "Боровец Какао"с какаова глазура 45 гр.
Виж повече
06-wafer-bor-t-peanuts-45g-new_545x295_pad_93e3b5073f
Вафла "Боровец"с фъстъци и какаова глазура 45 гр.
Виж повече
07-wafer-bor-t-hazelnut-45g_545x295_pad_93e3b5073f
Вафла "Боровец"с лешников крем 45 гр.
Виж повече
09-wafer-bor-n-peanut-english-120g_545x295_pad_93e3b5073f
Вафли "Боровец" 4 бр.обикновени вафли с фъстъчен крем 100 гр.
Виж повече
08-wafer-bor-n-peanut-100g_545x295_pad_93e3b5073f
Вафли "Боровец" 4 бр.обикновени вафли с фъстъчен крем 120 гр.
Виж повече
10-wafer-bor-n-hazelnut-120g_545x295_pad_93e3b5073f
Вафли "Боровец" 4 бр.обикновени вафли с лешников крем 120 гр.
Виж повече
11-wafer-bor-n-lemon-550g_545x295_pad_93e3b5073f
Вафли "Боровец" 24 бр.с лимонов крем 550 гр.
Виж повече
12-wafer-bor-n-vanilla-550g_545x295_pad_93e3b5073f
Вафли "Боровец" 24 бр.с ванилов крем 550 гр.
Виж повече
14-wafer-bor-n-hazelnut-550g_545x295_pad_93e3b5073f
Вафли "Боровец" 24 бр.с лешников крем 550 гр.
Виж повече
13-wafer-bor-n-brulee-550g_545x295_pad_93e3b5073f
Вафли "Боровец" 24 бр.с крем брюле 550 гр.
Виж повече
113-wafer-bor-n-b-w-250g_545x295_pad_93e3b5073f
Вафли "Боровец" 15 бр.Черно и Бяло 250 гр.
Виж повече
119-wafer-bor-n-orange-350g-545x295_545x295_pad_93e3b5073f
Вафла "Боровец" 15 бр.с фъстъци и портокалови корички 350 гр.
Виж повече
112-wafer-bor-n-peanut-375g_545x295_pad_93e3b5073f
Вафла "Боровец" 15 бр.с фъстъчен крем 375 гр.
Виж повече
15-wafer-bor-n-peanut-630g_545x295_pad_93e3b5073f
Вафла "Боровец" 21 бр.с фъстъчен крем 630 гр.
Виж повече
16-wafer-bor-n-orange-550g_545x295_pad_93e3b5073f
Вафла "Боровец" 14 бр.с портокалови корички 300 гр.
Виж повече
17-wafer-bor-n-cocoa-550g_545x295_pad_93e3b5073f
Вафла "Боровец" 14 бр.с крем какао 300 гр.
Виж повече
18-wafer-choco-wafer-t-cocoa-60g_545x295_pad_93e3b5073f
Вафла "Боровец Шоко"с лешников крем и какаова глазура 60 гр.
Виж повече
20-wafer-choco-wafer-t-milk-25g-long_545x295_pad_93e3b5073f
Вафла "Боровец Милки"с млечен крем и млечна глазура 60 гр.
Виж повече
18-wafer-choco-wafer-t-cocoa-25g_545x295_pad_93e3b5073f
Вафла "Боровец Шоко"с лешников крем и какаова глазура 45 гр.
Виж повече
19-wafer-choco-wafer-t-milk-25g_545x295_pad_93e3b5073f
Вафла 'Боровец Милки"с млечен крем и млечна глазура 45 гр.
Виж повече
borovec-halva-web_545x295_pad_93e3b5073f
Вафла "Боровец"с халва 53 гр.
Виж повече
borovets-tahan53g_545x295_pad_93e3b5073f
Вафла "Боровец"с фъстъчен тахан 53 гр.
Виж повече
borovec-karamae-v5_545x295_pad_93e3b5073f
Вафла "Боровец"с карамел 53 гр.
Виж повече

Вафла "Боровец" с какаова глазура 55 гр.

fastuchen-krem-dark_60x60_crop_93e3b5073f Фъстъчен крем kakaova-glazura_60x60_crop_93e3b5073f Какаова глазура
03-wafer-bor-t-cocoa-peanut-55g-2_545x295_pad_93e3b5073f

Вафла "Боровец" с портокалови корички 52 гр.

fastuchen-krem-dark_60x60_crop_93e3b5073f Фъстъчен крем portokalovi-korichki_60x60_crop_93e3b5073f Портокалови корички
05-wafer-bor-t-orange-52g_545x295_pad_93e3b5073f
kakaovo-mlechna-glazura_60x60_crop_93e3b5073f Какаово-млечна глазура

Вафла "Боровец" с какаова глазура 30 гр.

fastuchen-krem-dark_60x60_crop_93e3b5073f Фъстъчен крем kakaova-glazura_60x60_crop_93e3b5073f Какаова глазура
04-wafer-bor-t-cocoa-peanut-30g_545x295_pad_93e3b5073f

Вафла "Боровец" Черно и Бяло 30г

kakaova-glazura_60x60_crop_93e3b5073f Какаова глазура krem-kakao_60x60_crop_93e3b5073f Крем Какао
49-wafer-bor-bw-30g_545x295_pad_93e3b5073f
krem-vanilia_60x60_crop_93e3b5073f Крем Ванилия

Вафла "Боровец Какао" с какаова глазура 45 гр.

kakaova-glazura_60x60_crop_93e3b5073f Какаова глазура krem-kakao_60x60_crop_93e3b5073f Крем Какао
48-wafer-bor-t-dark-40g-2_545x295_pad_93e3b5073f

Вафла "Боровец" с фъстъци и какаова глазура 45 гр.

fastuchen-krem-dark_60x60_crop_93e3b5073f Фъстъчен крем kakaova-glazura_60x60_crop_93e3b5073f Какаова глазура
06-wafer-bor-t-peanuts-45g-new_545x295_pad_93e3b5073f
natrosheni-fastyci_60x60_crop_93e3b5073f Натрошени фъстъци fastak_60x60_crop_93e3b5073f Фъстъци

Вафла "Боровец" с лешников крем 45 гр.

kakaovo-mlechna-glazura_60x60_crop_93e3b5073f Какаово-млечна глазура leshnikov-krem_60x60_crop_93e3b5073f Лешников крем
07-wafer-bor-t-hazelnut-45g_545x295_pad_93e3b5073f
leshnik_60x60_crop_93e3b5073f Лешници

Вафли "Боровец" 4 бр. обикновени вафли с фъстъчен крем 100 гр.

fastuchen-krem-dark_60x60_crop_93e3b5073f Фъстъчен крем fastak_60x60_crop_93e3b5073f Фъстъци
09-wafer-bor-n-peanut-english-120g_545x295_pad_93e3b5073f

Вафли "Боровец" 4 бр. обикновени вафли с фъстъчен крем 120 гр.

fastuchen-krem-dark_60x60_crop_93e3b5073f Фъстъчен крем fastak_60x60_crop_93e3b5073f Фъстъци
08-wafer-bor-n-peanut-100g_545x295_pad_93e3b5073f

Вафли "Боровец" 4 бр. обикновени вафли с лешников крем 120 гр.

leshnikov-krem_60x60_crop_93e3b5073f Лешников крем leshnik_60x60_crop_93e3b5073f Лешници
10-wafer-bor-n-hazelnut-120g_545x295_pad_93e3b5073f

Вафли "Боровец" 24 бр. с лимонов крем 550 гр.

krem-limon_60x60_crop_93e3b5073f Крем Лимон
11-wafer-bor-n-lemon-550g_545x295_pad_93e3b5073f

Вафли "Боровец" 24 бр. с ванилов крем 550 гр.

krem-vanilia_60x60_crop_93e3b5073f Крем Ванилия
12-wafer-bor-n-vanilla-550g_545x295_pad_93e3b5073f

Вафли "Боровец" 24 бр. с лешников крем 550 гр.

leshnikov-krem_60x60_crop_93e3b5073f Лешников крем
14-wafer-bor-n-hazelnut-550g_545x295_pad_93e3b5073f

Вафли "Боровец" 24 бр. с крем брюле 550 гр.

krem-brule_60x60_crop_93e3b5073f Крем Брюле
13-wafer-bor-n-brulee-550g_545x295_pad_93e3b5073f

Вафли "Боровец" 15 бр. Черно и Бяло 250 гр.

krem-kakao_60x60_crop_93e3b5073f Крем Какао krem-vanilia_60x60_crop_93e3b5073f Крем Ванилия
113-wafer-bor-n-b-w-250g_545x295_pad_93e3b5073f

Вафла "Боровец" 15 бр. с фъстъци и портокалови корички 350 гр.

portokalovi-korichki_60x60_crop_93e3b5073f Портокалови корички fastak_60x60_crop_93e3b5073f Фъстъци
119-wafer-bor-n-orange-350g-545x295_545x295_pad_93e3b5073f

Вафла "Боровец" 15 бр. с фъстъчен крем 375 гр.

fastuchen-krem-dark_60x60_crop_93e3b5073f Фъстъчен крем fastak_60x60_crop_93e3b5073f Фъстъци
112-wafer-bor-n-peanut-375g_545x295_pad_93e3b5073f

Вафла "Боровец" 21 бр. с фъстъчен крем 630 гр.

fastuchen-krem-dark_60x60_crop_93e3b5073f Фъстъчен крем fastak_60x60_crop_93e3b5073f Фъстъци
15-wafer-bor-n-peanut-630g_545x295_pad_93e3b5073f

Вафла "Боровец" 14 бр. с портокалови корички 300 гр.

fastuchen-krem-dark_60x60_crop_93e3b5073f Фъстъчен крем portokalovi-korichki_60x60_crop_93e3b5073f Портокалови корички
16-wafer-bor-n-orange-550g_545x295_pad_93e3b5073f

Вафла "Боровец" 14 бр. с крем какао 300 гр.

krem-kakao_60x60_crop_93e3b5073f Крем Какао
17-wafer-bor-n-cocoa-550g_545x295_pad_93e3b5073f

Вафла "Боровец Шоко" с лешников крем и какаова глазура 60 гр.

kakaova-glazura_60x60_crop_93e3b5073f Какаова глазура leshnikov-krem_60x60_crop_93e3b5073f Лешников крем
18-wafer-choco-wafer-t-cocoa-60g_545x295_pad_93e3b5073f

Вафла "Боровец Милки" с млечен крем и млечна глазура 60 гр.

mlechen-krem_60x60_crop_93e3b5073f Млечен крем mlechna-glazura_60x60_crop_93e3b5073f Млечна глазура
20-wafer-choco-wafer-t-milk-25g-long_545x295_pad_93e3b5073f

Вафла "Боровец Шоко" с лешников крем и какаова глазура 45 гр.

kakaova-glazura_60x60_crop_93e3b5073f Какаова глазура leshnikov-krem_60x60_crop_93e3b5073f Лешников крем
18-wafer-choco-wafer-t-cocoa-25g_545x295_pad_93e3b5073f

Вафла 'Боровец Милки" с млечен крем и млечна глазура 45 гр.

mlechen-krem_60x60_crop_93e3b5073f Млечен крем mlechna-glazura_60x60_crop_93e3b5073f Млечна глазура
19-wafer-choco-wafer-t-milk-25g_545x295_pad_93e3b5073f

Вафла "Боровец" с халва 53 гр.

kakaova-glazura_60x60_crop_93e3b5073f Какаова глазура halva_60x60_crop_93e3b5073f Халва
borovec-halva-web_545x295_pad_93e3b5073f

Вафла "Боровец" с фъстъчен тахан 53 гр.

kakaova-glazura_60x60_crop_93e3b5073f Какаова глазура tahan_60x60_crop_93e3b5073f Фъстъчен тахан
borovets-tahan53g_545x295_pad_93e3b5073f

Вафла "Боровец" с карамел 53 гр.

kakaova-glazura_60x60_crop_93e3b5073f Какаова глазура caramel_60x60_crop_93e3b5073f Карамел
borovec-karamae-v5_545x295_pad_93e3b5073f