a noscript test image

Новини

Проект № BG16RFOP002-2.040-1074 „Подобряване на производствения капацитет на "Ден и Нощ" ООД“

Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по проект № BG16RFOP002-2.040-1074 „Подобряване на производствения капацитет на "Ден и Нощ" ООД“, финансиран по процедура № BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.


 

На 13.02.2020 г. между „Ден и Нощ“ ООД и Министерство на икономиката беше сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по одобрен проект на дружеството № BG16RFOP002-2.040-1074 „Подобряване на производствения капацитет на "Ден и Нощ" ООД“, финансиран по процедура № BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

 

Общата стойност на проекта е 950 287,00 лв., от които 484 646,37 лв. европейско и 85 525,83 лв. национално съфинансиране.

 

Общата цел на проекта е свързана с устойчивото повишаване на конкурентоспособността и засилване на експортния потенциал на „Ден и Нощ“ ООД, като четирите специфични цели на проекта са: 1) Подобряване на производствения капацитет; 2) Подобряване на производствените процеси; 3) Намаляване на производствените разходи и 4) Подобряване на предлаганите от дружеството продукти.  

 

В рамките на проектното предложение е предвидено закупуване и въвеждане в експлоатация в производствената база на „Ден и Нощ“ ООД на високотехнологично сладкарско оборудване, а именно топкова мелница, предназначена за фино смилане на смеси, маси за пълнежи и висококачествени шоколадови глазури.

 

От технологична гледна точка внедряването на новото оборудване ще доведе до повишаване на производствения капацитет и подобряване на производствените процеси, чрез въведения напълно автоматизиран процес на фино смилане на кувертюри и глазури, направляван от вграденото в топковата мелница автоматизирано машинно управление с помощта на индустриален компютър, PLC контролер и интуитивна операционна система.

 

Във финансово-икономически план внедряването на новото оборудване ще допринесе за намаляване на производствените разходи, благодарение на намалената производствена себестойност и по-висока енергийна ефективност на новото оборудване; до повишаване на качеството на готовата продукция, благодарение на създадените технологични възможности за постигане на продукт с висока финост на частиците (до 20 μm), необходима при производството на кувертюри от висококачествен шоколад; разширяване на клиентската база на предприятието; създаване на възможност за постепенно увеличаване на износа на продукция; повишаване на приходите от продажби и цялостно нарастване на рентабилността.

 

В екологично отношение новото оборудване ще допринесе за ефективно и икономично използване на материалите и суровините, цялостно повишаване на ресурсната и енергийната ефективност и ефикасност, като ще допринесе и за опазване на околната среда.

 

С изпълнението на проекта „Ден и Нощ“ ООД ще подобри цялостно дейността си в технологично, финансово-икономическо и екологично отношение, което ще доведе до траен тренд на увеличаване на приходите от продажби, печалбата и рентабилността на дейността на дружеството, което в крайна сметка ще гарантира устойчиво повишаване на конкурентоспособността му.

 

Виж още новини

anuga2021_230x154_crop_93e3b5073f

ЗАПОВЯДАЙТЕ НА НАШИЯ ЩАНД НА Anuga 2021 В Kьолн!

Виж повече
20161017-091901_230x154_crop_93e3b5073f

Ние сме на Sial Paris 2016.

Виж повече
sial-logo_230x154_crop_93e3b5073f

Заповядайте на нашия щанд на Sial 2016 в Париж!

Виж повече
img-6251_230x154_crop_93e3b5073f

Ние сме на ISM Cologne!

Виж повече